Group

Ouneva Groupiin kuuluu viisi yksikköä:

ALSIVA

Alumiinin ja sinkin painevalu.

ESWIRE

Elektroniikka-. johdinsarja- ja sähkömekaaniset kokoonpanot.

JOTWIRE

Johdin- ja kaapelisarjojen, elektroniikan ja järjestelmäkokoonpanojen valmistus.

OUNEVA

Liitoskomponenttien valmistus. Ohutlevytyöt ja pintakäsittely.

VALUKUMPU

Muovin ruiskuvalu, tarkkuus ruiskuvalu, metalliosien meisto, elektroniikkaliittimet sekä lääkinnällisten laitteiden valmistus kontrolloidussa tilassa.

 

Laatu

Ouneva Groupin yksiköitä yhdistää alati kehittyvä laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Laatujärjestelmä ISO 9001:2008 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2004 on sertifioitu kaikkeen Ouneva Groupin toimintaan. Lisäksi Valukumpu Oy:n Joensuun tehdas on ISO 13485 sertifioitu lääkinnällisten laitteiden valmistukseen ja suunnitteluun.

 

Tuotteiden teknisen laadun mahdollistaa asiakkaiden kanssa käytävä vuoropuhelu ja henkilökunnan jatkuva koulutus. Myös työn turvallisuus ja henkilökunnan terveys ovat avainasemassa, kun tavoitteena on – ei enempää eikä vähempää – kuin nollavirheperiaate.