Group

I Ouneva Group förenas tillverkningstekniker från fyra enheter som har inriktat sig på de områden där deras specialkunnande finns. Företagsgruppens enheter levererar komponenter, monteringar och produkthelheter till olika industribranscher på skilda håll i världen. Tillverkningsenheterna finns i östra Finland och Estland.

ALSIVA

Pressgjutning av aluminium och zink. Formsprutning av plast.
 
ESWIRE 
Montering av elektronik, kablage och elektromekanik.
 
JOTWIRE
Tillverkning av kablage, montering av elektronik och system.
 
OUNEVA 
Tillverkning av förbindningskomponenter. Tunnplåtsarbete och ytbehandling.