Produktutvecklingspartner

När befintliga komponenter inte utgör någon lösning, är Ouneva Group en produktutvecklingspartner att räkna med.
 
Våra produkters framgång bygger på vår kompetens och det är just kompetensen som vi erbjuder våra kunder, även i form av konstruktionstjänster. Vi erbjuder hela processen, från kundens idé till en testad produkt, med samma kvalitet och effektivitet som vi tillverkar våra egna produkter. Produktplaneringen, dokumentationen, planeringen av hur produkten ska tillverkas, testplaneringen och själva tillverkningen genomförs med erfarenhet och de rätta metoderna.
 
Det utmärkta slutresultatet fullbordas genom ändamålsenliga kapslingslösningar och en högklassig ytbehandling.